ĐĂNG KÝ GOOGLE ADS

Quý khách tham khảo thêm các gói SEO tại đây

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GOOGLE ADS

ADS 5M

Dịch vụ Google Ads
5.000.000 đ/tháng
 • Kinh phí 5 - 10 triệu đồng/ tháng
 • Từ khóa có độ khó (KD) thấp
 • Số lượng từ khóa ít
 • Vị trí và tỷ lệ xuất hiện thấp
 • Thời gian hợp đồng: 6 tháng
 • Thanh toán trước 40%
 • Phí dịch vụ 10 - 20%

ADS 10M

Dịch vụ Google Ads
10.000.000 đ/tháng
 • Kinh phí 10 - 20 triệu đồng/ tháng
 • Từ khóa có độ khó (KD) trung bình
 • Số lượng từ khóa trung bình
 • Vị trí và tỷ lệ xuất hiện trung bình
 • Thời gian hợp đồng: 6 tháng
 • Thanh toán trước 40%
 • Phí dịch vụ 10 - 20%

ADS 20M

Dịch vụ Google Ads
20.000.000 đ/tháng
 • Kinh phí trên 20 triệu đồng/ tháng
 • Từ khóa có độ khó (KD) cao
 • Số lượng từ khóa nhiều
 • Vị trí và tỷ lệ xuất hiện nhiều
 • Thời gian hợp đồng: 9 tháng
 • Thanh toán trước 40%
 • Phí dịch vụ 10 - 20%