Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của công ty được thực hiện dựa trên các nguyên tắc:

1. Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành

2. Theo Hợp đồng kinh tế giữa các bên đã thống nhất ký kết

3. Chính sách bảo hành đối với website và dịch vụ liên quan đến website:

  • Bảo hành trọn đời về giao diện
  • Hỗ trợ miễn phí 12 tháng đối với các chỉnh sửa và thao tác quản trị theo nội dung của Hợp đồng
  • Bảo trì, nâng cấp, sửa chữa có tính phí từ tháng 13

4. Chính sách bảo hành đối với phần mềm khác:

  • Bảo hành trọn đời về giao diện
  • Hỗ trợ miễn phí 12 tháng đối với các chỉnh sửa và thao tác quản trị theo nội dung của Hợp đồng
  • Bảo trì, nâng cấp, sửa chữa có tính phí từ tháng 13

5. Chính sách bảo hành đối với dịch vụ SEO – tối ưu thứ hạng tìm kiếm từ khóa:

  • Bảo hành 06 tháng về kết quả theo Hợp đồng ký kết
  • Hỗ trợ 30 – 50% khi gia hạn 06 – 12 tháng tiếp theo

6. Chính sách bảo hành đối với dịch vụ khác:

  • Theo nội dung Hợp đồng đã ký kết