Dự án SEO lĩnh vực vải bố canvas, vải kaki

Tên website: search Google sẽ ra kết quả

Lĩnh vực: xưởng dệt chuyên cung cấp vải bố canvas, vải kaki giá sỉ trên toàn quốc

Thời gian thực hiện SEO: năm 2021

Mục tiêu: top 10 Google

Từ khóa nhận SEO và thứ hạng sau khi kết thúc (06 tháng):

Từ khóa Thứ hạng
vải bố giá sỉ top 10 Google
vải bố canvas top 20 Google
vải bố canvas giá sỉ top 7 Google
vải kaki giá sỉ top 2 Google
vải đay top 2 Google
vải đay giá sỉ top 3 Google
vải sợi đay top 4 Google