Series WordPress Không Khó

Đây là một danh sách phát gồm nhiều video, bạn có thể tùy chỉnh như sau:

Góc trên bên phải là các tùy chỉnh về Xem sau, Chia sẻDanh sách phát (ví dụ 1/7 là playlist này gồm có 7 videos)
Góc dưới bên phải là các tùy chỉnh về Phụ đề, Chất lượng video, Xem trên Youtube Xem Fullscreen