ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ SEO

Quý khách tham khảo thêm các gói ADs tại đây

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SEO

SEO 2M

Dịch vụ SEO
2.000.000 đ/tháng
 • Từ khóa có độ khó (KD) từ 0 - 2
 • SEO 20 từ khóa liên quan
 • Đạt top 5 Google trong 6 tháng
 • Cam kết giữ top trong 6 tháng
 • Thời gian hợp đồng: 12 tháng
 • Thanh toán trước 40%
 • Thanh toán theo tháng 60% còn lại
 • Giảm 50% phí cho chu kỳ tiếp theo

SEO 10M

Dịch vụ SEO
10.000.000 đ/tháng
 • Từ khóa có độ khó (KD) từ 3 - 9
 • SEO 40 từ khóa liên quan
 • Đạt top 5 Google trong 8 tháng
 • Cam kết giữ top trong 6 tháng
 • Thời gian hợp đồng: 14 tháng
 • Thanh toán trước 40%
 • Thanh toán theo tháng 60% còn lại
 • Giảm 50% phí cho chu kỳ tiếp theo

SEO ENTITY

Dịch vụ SEO
30.000.000 đ/tháng
 • Từ khóa có độ khó (KD) từ 10 trở lên
 • SEO 100 từ khóa liên quan
 • Đạt top 5 Google trong 12 tháng
 • Cam kết giữ top trong 12 tháng
 • Thời gian hợp đồng: 24 tháng
 • Thanh toán trước 40%
 • Thanh toán theo tháng 60% còn lại
 • Giảm 50% phí cho chu kỳ tiếp theo