Chỉnh Background trong Elementor

Background là một yếu tố góp phần tăng tính thiết kế cho website của bạn. Trong Elementor, bạn có thể tùy chỉnh nhiều chế độ Background như chèn hình, chèn video hay đổ màu gradient. Các tùy chỉnh cho border hay sự chuyển tiếp giữa các thành phần cũng được kết hợp rất hiệu quả. Nào, bắt đầu thôi.

Xem bài hướng dẫn tại đây.