Sửa lỗi “Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục”

Lỗi “Xin hãy nhập một địa chỉ để tiếp tục” trong Woocommerce là một lỗi gặp ít. Tuy nhiên, nó lại gây khó chịu cho người thiết kế. Với vài bước đơn giản, mình sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi này. Nào, cùng bắt đầu thôi.

Xem bài hướng dẫn đầy đủ tại đây.